admin

admin

İnteraktif Vergi Dairesi

İnternet Vergi Dairesi

İnternet Vergi Dairesi Nedir? İnternet Vergi Dairesi, internet üzerinden vergi borçlarınızı sorgulayabileceğiniz, vergi borçlarınızı ödeyebileceğiniz ve vergi işlemlerinizi takip edebileceğiniz...

Defter Beyan Sistemi

Defter-Beyan Sistemi Nedir? Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının...

Beyanname Formlar ve Bildirimler

E-Beyanname

E-Beyanname Nedir? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte neredeyse bütün sektördeki işlemlerin çoğu dijital ortamda yapılır hale gelmiştir. Özellikle vergi dairesine gönderilmesi gereken...

İnteraktif Vergi Dairesi

E-Fatura

Elektronik ortamda hazırlanan faturalara verilen isimdir. Kağıda basılmayan ve sunucular tarafından alıcı ve satıcıya iletilen e-fatura, ileride tüm firmalar için...

Beyanname Formlar ve Bildirimler

E-Defter

E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken...

İnteraktif Vergi Dairesi

E-Yoklama Fişi

Elektronik yoklama fişi nedir? Vergide klasik yoklama işlemleri ve yoklama fişi düzenlenmesi artık elektronik ortama taşınmıştır. Maliye Bakanlığı bir çok...

Vergi Mevzuatı

Vergi Mevzuatı

Vergi mevzuatının karmaşıklığı, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini doğru bir şekilde anlamalarını zorlaştırmaktadır. Bu durum ise, mükellefler açısından bir belirsizlik yaratarak yükümlülüklerin...

Page 3 of 6 1 2 3 4 6