admin

admin

Mükellef Hakları Bildirgesi

Vergi ve Verginin Konusu

Verginin Tanımı: Vergi, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralardır. Vergi, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının,...

Mükellef Hakları Bildirgesi

Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü

Vergi kanunlarına aykırı hareket ederek vergi ziyaına sebebiyet veren mükelleflere; belli şartlarla ceza uygulamasından vazgeçilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı “Vergilerde...

Page 5 of 6 1 4 5 6