admin

admin

Mükellef Memnuniyeti

Mükellef Memnuniyeti

Mesleki hak ve hukukumuzu korumak üzere finansal bilgi, yönetim muhasebeciliği, danışmanlık konularında sürekli eğitimler ve yayınlarla meslek mensuplarının bilgi birikimini,...

İnteraktif Vergi Dairesi

Mükelleflerin vergisel işlemlerinin elektronik ortama taşınmasını sağlayan İnteraktif Vergi Dairesi ile sunulan hizmet sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Yapılan geliştirmeler...

Mükellef Hakları

ÖTV Vergi Tutarları Hk Duyuru

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 3/10/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca...

İnteraktif Vergi Dairesi

İnternet Vergi Dairesi

İnternet Vergi Dairesi Nedir? İnternet Vergi Dairesi, internet üzerinden vergi borçlarınızı sorgulayabileceğiniz, vergi borçlarınızı ödeyebileceğiniz ve vergi işlemlerinizi takip edebileceğiniz...

Beyanname Formlar ve Bildirimler

E-Beyanname

E-Beyanname Nedir? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte neredeyse bütün sektördeki işlemlerin çoğu dijital ortamda yapılır hale gelmiştir. Özellikle vergi dairesine gönderilmesi gereken...

İnteraktif Vergi Dairesi

E-Yoklama Fişi

Elektronik yoklama fişi nedir? Vergide klasik yoklama işlemleri ve yoklama fişi düzenlenmesi artık elektronik ortama taşınmıştır. Maliye Bakanlığı bir çok...

Mükellef Hakları Bildirgesi

Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü

Vergi kanunlarına aykırı hareket ederek vergi ziyaına sebebiyet veren mükelleflere; belli şartlarla ceza uygulamasından vazgeçilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı “Vergilerde...

Engelli Vergi İndirimi Sorgulama

Engelli Vergi İndirimi Sorgulama

Dilekçe örnekleri : ENGELLİLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI BAŞVURU FORMU ve İŞYERİ YAZISI ÖRNEĞİ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ İŞLEM SÜRECİ...

Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest