admin

admin

Meslek İlkelerimiz

Bütün mesleki ve iş ilişkilerinde dürüst, açık, doğru ve güvenilir olmak önceliğimizdir. Meslek ve iş ile ilgili kararların verilmesinde önyargıların,...

İnteraktif Vergi Dairesi

Mükelleflerin vergisel işlemlerinin elektronik ortama taşınmasını sağlayan İnteraktif Vergi Dairesi ile sunulan hizmet sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Yapılan geliştirmeler...

Yararlı Bilgiler

Yararlı Bilgiler

Amortisman Oranları Tablosu Amortisman Ayırmada Alt Sınır Anlaşmalı Bankalar (Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Bankalar ) Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı Asgari...

Mükellef Hakları

ÖTV Vergi Tutarları Hk Duyuru

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 3/10/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca...

Page 2 of 6 1 2 3 6
Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest