VERGİ

 • Kurumlar Vergisi Danışmanlık ve Tam Tasdik
 • Transfer Fiyatlandırması
 • Kurumsal Yeniden Yapılandırma Danışmanlık ve Planlama (Birleşme, Satın Alma, Bölünme ve Hisse Değişimi)
 • Veraset Vergisi Danışmanlık
 • Dolaylı Vergiler Danışmanlık
 • KDV Danışmanlık ve İade Takip
 • ÖTV Danışmanlık ve İade Takip
 • Sözleşme Vergileri (Damga vergisi, Harç)
 • Finansal Hizmet Vergileri (BSMV)
 • Ar-Ge ve Tasarım Destekleri Danışmanlığı
 • Yatırım Teşvikleri Danışmanlık ve Planlama
 • YTB Planlama, Alım ve Revizeleri
 • Uluslararası Vergi Danışmanlık
 • Vergi İnceleme Danışmanlığı
 • Mali Hukuk (Vergi İhtilafları Çözüm Danışmanlığı)